webnyhedsbrev
søndag den 11. oktober 20201
Kære [subscriber:firstname | default:Frøslev & Omegn]
I dette nyhedsbrev fra bestyrelsen i Frøslev & Omegn, får I primært en status på de større tiltag, der er i gang i området. Det handler om Brugsen og herunder tankanlægget, Frøslev Skoles Fremtid og Områdefornyelse for Frøslev.

Med hensyn til Brugsen er der lavet et udkast til overdragelse af bygning og tankanlæg til Midtmors Udviklingsselskab. Status er, at sagen i øjeblikket ligger hos Udviklingsselskabet.

God fornøjelse med nyhedsbrevet og god efterårsferie til dem, der er så heldige!

I kan hente nyhedsbrevet som PDF via linket herunder
Nyt fra bestyrelsen i Frøslev & Omegn -okt2020.pdf

Frøslev Skoles Fremtid

Først og fremmest vil vi takke for fremmødet og opbakningen til de to borgermøder, som blev afholdt den 29. september og 1. oktober.

Tak for input og kommentarer.
Tak for opbakning til projektet.

Selvom mange spørgsmål stadig skal besvares, vurderer både arbejdsgruppen og bestyrelsen, at der er stor opbakning til projektet og tillid til dem, der arbejder videre med det. Det betyder meget, at der er opbakning til de store projekter der foregår i byen, ikke kun hvad skolen angår, men også opbakningen til områdefornyelsen.

Arbejdsgruppen er nu klar til at arbejde videre ud fra de tilbagemeldinger de har fået fra jer. Skulle I sidde med en idé eller kommentar, er I stadig meget velkomne til at kontakte arbejdsgruppe, som består af:
  • Anders Kobberø (401 86 401)
  • Verner Jensen (23 27 26 94)
  • Jan Østergaard (41 22 11 83)
Den endelige afgørelse træffes i Kommunalbestyrelsen engang i november. Det bliver meget, meget spændende!

Områdefornyelse

I områdefornyelsen for Frøslev arbejdes der på nuværende tidspunkt med nedrivning af den gamle it-mølle, samt realisering af nyt opholdsareal for børn og familier under navnet "Børnecykelskoven"

Nedrivningen af den gamle it-mølle mangler stadig nogle enkelte afklaringer, men forventes snarest påbegyndt.

Børnecykelskoven er planlagt til at ligge på det grønne areal ved Majgården, hvor gederne i dag holder til. Der er sørget for, at gederne får et andet sted at være.

I samarbejdet mellem arbejdsgruppen for ”de grønne områder” og den kommunale projektleder, Jonas, er der udarbejdet et projektforslag. Projektforslaget beskriver de overordnet linjer for ”børnecykelskoven”, og vil blive yderligere konkretiseret i den videre proces.

Børnecykelskoven skal til politisk behandling i november 2020, hvilket der ikke forventes problemer med. Derefter forventes projektets anlægsfase at blive sat i gang i foråret 2021.

Se projektforslaget på hjemmesiden via dette link BØRNECYKELSKOVEN
Hent projektforslaget som en PDF via dette link Boernecykelskoven.pdf
Visualisering-fra-Elsoevej-1

Arbejdsdage

I forventningen om, at Frøslev ville få mange gæster ifm. Corona-testcenter på skolen, mødtes en større flok for at få ryddet op og luget ukrudt i udenomsarealerne på skolen. Vi nåede rigtig langt og det var skønt, at vi var så mange! Tak til jer der kom og gav et nap med og tak til Hanne Krathus, som sørgede for kaffe og lidt godt til ganen.

Senere havde vi "Store Oprydningsdag". Her var det lidt svært at få afsat alle rundstykkerne, hvilket der var flere faktorer, der spillede ind på. Alligevel nåede vi rigtig meget. En lille trofast flok fra Mollerup sprang rundstykkerne over, men deltog alligevel i indsamlingen af affald. Hen på formiddagen blev oprydnings- og rengøringsholdet suppleret med en lokal vinduespudser. Fantastisk!

Det er dejligt, når vi mærker opbakning og hjælpsomhed på trods af, at
Corona-situationen gør, at det kan være svært at mødes fysisk.
Collage
Mange gør en stor indsats uden for bestyrelsens planlagte arbejdsdage, og det er vi mindst lige så taknemmelige for.

Vi har et lillebitte rengøringshold, hvor hver enkelt har et område på skolen de holder, når det passer i deres kalender. Der kan være MANGE flere på dette hold, så hold jer endelig ikke tilbage.

Græsholdet har passet de grønne områder hele sæsonen. De gør en stor indsats til glæde for os alle.
Velkomst
Vi har fået lavet velkomstskilt ved indgang til Frøslev.

Her søger Søren Peter for at få skiftet skilt frem og tilbage, når det er aktuelt.

Det er dejligt med en fast mand på opgaven.
Tak til alle, som på den ene eller anden måde bidrager til
sammenhold og fællesskab i Frøslev, Mollerup og omegn

Kalender

Faste arrangementer

Ældreklubben mandage kl. 14.30 - 16.30 i “Fællesrummet” på Frøslev Skole.
Se program for ældreklubben på deres nye hjemmeside: Ældreklubben

Trampolinfitness onsdage kl. 17.30 - 18.30 i "Motionsrummet" på Frøslev Skole.
Mandehørm torsdage kl. 17.30 - 18.30 i "Motionsrummet" på Frøslev Skole.
(Motionsrummet er i den tidligere børnehaveklasse)
Se og læs alt om Motion & Velvære på deres hjemmeside: Motion & Velvære

Coronatest fredage i ulige uger kl. 11.00-17.00 i Gymnastiksalen på Frøslev Skole

Oktober

Søndag. d. 18/10 kl. 14.00: Efterårsmøde i Dragstrup Kirke/Frøslev Skole
Søndag d. 25/10 kl.10.00: BUSK gudstjeneste i Ovtrup Kirke/ kl.16.00 i Frøslev Kirke
Mandag d. 26/10 kl. 19.00 Om Jens Toldstrup i Fællesrummet Frøslev Skole
Onsdag d. 28/10 kl. 19.00: Generalforsamling/Husholdningsfor. på Frøslev Skole

November

Søndag d. 1/11 kl. 14.00 Alle Helgen, fælles mindegudstjeneste i Dragstrup Kirke
Tirsdag d. 3/11 kl. 16.30 Fyraftenskoncert m. Lene Leed i Frøslev Kirke
Søndag d. 8/11 kl. 14.00 Teatersalsgudstjeneste i Teatersalen
Mandag d. 16/11 kl. 18.30: Dalgårds Antik Afgang fra Frøslev Skole kl. 17.40
Tirsdag d. 17/11 kl. 19.00: Adventskoncert m. Louise Jacobsen i Ovtrup Kirke
facebook website email 

Vi minder jer om, at ALLE kan få indlæg med i nyhedsbrevet, når det har relevans for områdets borgere. Det kan være en holdning, en idé, en opfordring eller noget helt andet.
Har du et arrangement, som er relevant for borgerne i Frøslev, Mollerup og oplandet og/eller som foregår i området, vil vi meget gerne hjælpe med at sprede budskabet.
Dette gælder både for privatpersoner, klubber, foreninger, erhvervsdrivende osv.