Bestyrelsen

Bestyrelsen leder og har ansvar for foreningens drift mellem generalforsamlingerne i overensstemmelse med landets love, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Konstituering

Formand

Anne Marie Vad
Staghøjvej 17,
Tlf. 30 95 29 72

Næstformand

Chris Dahl
Elsøvej 205,
Tlf. 42 66 60 77

Kasserer

Kasper Iversen
Elsøvej 204
Tlf. 29 85 35 20

Medlem

Poul Kristensen
Rødebro 7,
Tlf. 51 34 25 33

Medlem

Stephanie Cord
Elsøvej 192,
Tlf. 22 40 69 04