Konstituering

Formand

Anne Marie Vad
Staghøjvej 17,
Tlf. 30 95 29 72

Teknisk Chef

Jesper Nygaard Fig
Møllervang 7,
Tlf. 24 98 67 60

Næstformand

Chris Dahl
Elsøvej 204,
Tlf. 42 66 60 77

Sekrætær

Ellen Margrethe Futtrup
Elsøvej 255
Tlf. 25 31 73 83

Økonomiansvarlig

Kasper Iversen
Elsøvej 204,
Tlf. 29 85 35 20

Rådgiver i kommunale spørgsmål

Poul Kristensen
Rødebro 7,
Tlf. 51 34 25 33