Formål

§2 Formål

Foreningens formål er:

  • at arbejde for at skabe sammenhold mellem områdets borgere.
  • at støtte initiativer til gavn for området.
  • at være forbindelsesled mellem offentlige myndigheder og områdets borgere.
  • at formidle relevant information til områdets borgerne og at styrke kommunikationen mellem disse.
  • at tilbyde folkeoplysende aktiviteter i bred forstand, herunder idræt.

Skabe sammenhold mellem områdets borgere

Arbejdet for at skabe sammenhold mellem områdets borgere sker primært gennem afholdelse af arrangementer i bred forstand. Det kan være fastelavnsfest, sankthansaften eller banko, men også arbejdsdage og “Åben Café”, hvor vi inviterer vores medlemmer til at komme til en uformel snak om et udvalgt emne.

Frøslev & Omegn har oprettet en borgergruppe på Facebook. Her kan borgerne indbyrdes støtte og hjælpe hinanden med stort som småt. Dette er også med til at styrke sammenholdet blandt borgere. I finder borgergruppen her https://www.facebook.com/groups/FroeslevMollerup

Støtte initiativer til gavn for området

Vi har de seneste år støttet flere initiativer til gavn for området. Støtten er forskelligt i forhold til hvilke ønsker, vi har modtaget fra borgerne. Her følger blot en lille liste over støtten

  • Julelysene i området er et initiativ, som er støttet af Frøslev & Omegn
  • De tre veje, Stenbro, Rødebro og Majgårdsvej søgte om økonomisk støtte til renovering af deres legeplads og fik bevilget 5000,-
  • “Stafet for Livet” fik trøjer til alle deltagere på holdet fra Frøslev.
  • En gruppe unge fyre bad om hjælp til at oprette et lokalt fodboldhold. Dette resulterede i, at vi i 2019 blev omdannet til en folkeoplysende forening og optagelse i DIF
  • Fodboldholdet havde brug for renovering af hegnet omkring boldbanen. Bestyrelsen søgte om midler til gennem en fond og fik heldigvis bevilliget pengene.

Være forbindelsesled mellem offentlige myndigheder og områdets borgere

Når bestyrelsen skal være forbindelsesled mellem offentlige myndigheder og områdets borgere, er det primært Morsø Kommune, vi jævnligt er i kontakt med, og vi har efterhånden opbygget et godt og solidt samarbejde med dem. Dette samarbejde handler primært om Frøslev Skole og boldbanen bag skolen, da disse ejes af kommunen, men drives af borgerforeningen. Læs mere om Frøslev Skole.

Formidle relevant information til områdets borgerne og at styrke kommunikationen mellem disse

Denne hjemmeside med fælles kalender, facebooksiden “Frøslev og Omegn”, borgergruppen og udsendelse af nyhedsbreve er til, for at vi kan formidle relevant information til områdets borgerne og at styrke kommunikationen mellem disse.

Herudover arrangerer bestyrelsen 3-4 årlige fællesmøder, hvor repræsentanter for alle foreninger, klubber og lign. er inviteret til at diskutere emner, som har relevans for alle. Her koordineres bl.a. datoer for arrangementer og retningslinjer for fælles områder.

Tilbyde folkeoplysende aktiviteter i bred forstand, herunder idræt

At tilbyde folkeoplysende aktiviteter sker gennem fodboldholdet og de motionshold foreningen opretter. I kan finde mere information om disse under “fritid” på hovedsiden. Herudover har bestyrelsen et samarbejde med LOF Thy-Mors, som tilbyder undervisning på Frøslev Skole. Herunder kunne man sagtens forestille sig, at der også bliver tilbudt foredrag, sangaftener og lign.