Medlemskab

Som medlem af Frøslev & Omegn:

  • støtter du bestyrelsens arbejde for lokalområdet
  • kan du låne gymnastiksalen og skolekøkkenet på Frøslev Skole (gratis) 
  • har du stemmeret ved generalforsamlingen.
  • modtager du vores nyhedsbreve.

§3 Medlemmer

  • Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.
  • Alle som har betalt kontingent er medlem af foreningen.
  • Kontingentet gælder for det år hvori det er betalt og til og med 31/3 året efter.
  • Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen kan derudover fastsætte særlige aktivitetskontingenter.

Henvendelser ang. medlemskab

Kasper er hovedansvarlig for økonomien i bestyrelsen og er derfor den der styrer pengekassen. Har du henvendelser ang. din betalinger, er det derfor ham, du skal have fat i.

Kasper Iversen
Elsøvej 204,
Tlf. 29 85 35 20

Ellen Margrethe tager sig af medlemsoplysninger. Det er hende der sørger for, at notere ændringer i medlemskartoteket. Har du ændringer f.eks. e-mailadresse, tlf. skal du have fat i hende.

Ellen Margrethe Futtrup
Elsøvej 255
Tlf. 25 31 73 83

I virkeligeligheden er betaling og kontaktoplysningerne tæt forbundne, og du kan derfor henvende dig til hvem af dem. De modtager begge mails på bestyrelsens e-mailadresse: post@froeslevmors.dk