Frøslev Skole

Da Frøslev Skole i 2012 blev nedlagt som kommunal folkeskole fik borgerne i Frøslev og Mollerup råderet over den fløj af skolen, som rummer gymnastiksal og skolekøkken (også kaldet Caféen).

Borgerforeningen, der står som ansvarshavende i forhold til kommunen, har sammen med andre brugere af skolen, “skoleudvalget” stået for

  • udarbejdelsen af fælles retningslinjer for brugen af Frøslev Skole
  • koordinering af praktiske opgaver, der opstår hen ad vejen.

Medlemmer af skoleudvalget:

Mandemad, menighedsrådet:
Anders Holmgaard
Tlf.: 97 74 44 44/
21 97 76 20
Ældreklubben:

Hanne Krathus
Tlf.: 75 75 31 05

Borgerforeningen:

Anne Marie Vad
Tlf. 30 95 29 72