Frøslev Skole

Da Frøslev Skole i 2012 blev nedlagt som kommunal folkeskole fik borgerne i Frøslev og Mollerup råderet over lokaler i Østfløjen. Det er den fløj af skolen, som bla. rummer gymnastiksal og skolekøkken (også kaldet Caféen). Bestyrelsen for borgerforeningen Frøslev & Omegn står som ansvarshavende over for kommunen og tager sig derfor af praktiske tiltag i og omkring skolen.

Indtil sommer 2020 har Sprogskole Mors haft til huse i den anden fløj, Vestføjen.

Borgere, som er medlem af Frøslev & Omegn, må bruge lokalerne, så længe de overholder de retningslinjer, der er udstedt. Retningslinjerne er primært oprettet for at give alle medlemmer ensrettede muligheder og for at undgå, at lokalerne bliver brugt til større fester, hvor forsamlingshuset vil være det oplagte valg.

Motion & Velvære, som opretter forskellige hold, og fodboldklubben Frøslev & Omegn, bruger idrætsfaciliteterne på skolen.

På skolen har andre klubber og foreninger, ud over borgerforeningens, deres mødelokale. Det drejer sig om:

 • Mandemad
 • Mandemad m.m
 • Ældreklubben
 • Morsø Drejerlau
 • Morsø Lystfiskerforening
 • Sydmors Walkieklub
 • Et hold af møbelpolstrer

I 2019 kom der to hold af veteraner ind på skolen med hver deres klublokale. Nemlig,

 • Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling
 • Veterancafé Mors.

Derudover bruges lokalerne af

 • Majgården, det lokale børnehus
 • Private dagplejere
 • Lokale badtmintonspillere