Praktisk opgaver på skolen

Jesper

Som Teknisk Chef i borgerforeningens bestyrelse er Jesper selvvalgt til at stå med det overordnede ansvar for de opgaver, der skal løses. Dette sker i tæt samarbejde med Casper.

Casper

Casper er skolens pedel. Han og Jesper hjælper hinanden med at planlægge og få udført praktiske opgaver på skolen.

Jesper Nygaard Fig
Møllervang 7,
Tlf. 24 98 67 60
Casper Christensen
Frøslevkær 7
Tlf. 61 78 42 83

Græsslåning

Græshold

Græsslåning ved skolen og i Lunden varetages af vores fremragende græshold, der er fordelt på to hold. Græsholdene planlægger indbyrdes, hvornår de slår græs, og da det er frivilligt arbejde, må man forvente, at det klares, når det passer ind i den enkeltes program.

Fodboldbanen

Fodboldbanen passes af Ejgil Kusk. Han sørger både for at græsset bliver slået, at der bliver gødet og kalket, at den bliver tromlet, når det er nødvendigt og kridter banen op i forbindelse med hjemmekampe.