Opdateret februar 2020

Hvem kan bruge faciliteterne?

 • Lokale foreninger og medlemmer af Frøslev & Omegn.

Til hvad

 • Gymnastiksalen kan bruges til leg og sport i bredeste forstand. Der er stadig en del redskaber, måtter o. lign. fra folkeskoletiden.
 • Skolekøkken med mulighed for at lave mad. Her kan holdes møder, mindre arrangementer, børnefødselsdage og lignende.

Vi siger nej til

 • Rygning
 • Fester med alkohol,
 • Private arrangementer fredag og lørdag aften.

Vigtigt

 • Generelt siger vi nej til større arrangementer og fester, hvor Forsamlingshuset vil være det oplagte valg.
 • Brug af lokaler, faciliteter og redskaber er på eget ansvar.

Hvordan

 • I indgangen til skolen hænger 2 kalendere (en til køkken/Café og en til gymnastiksal), som dels bruges til at reservere et lokale (hvis man vil være sikker) men som også bruges som dokumentation overfor kommunen på at lokalerne bliver brugt.
 • Nøgle kan mod kvittering lånes hos en af nedennævnte ”nøgleudlånere”. Man skal som minimum henvende sig dagen før, via opkald eller sms, hvis man vil være sikker på at kunne få udleveret en nøgle.
 • Andre borgere i byen, der har fået ”bevilget” en nøgle må i begrænset omfang udlåne deres nøgle efter de gældende retningslinjer, dog skal alle større arrangementer meldes hos skoleudvalget eller en nøgleansvarlig, så vi har kontaktoplysninger.

Bagefter

 • Oprydning og rengøring (rengøringsudstyr findes) så stedet er klar til brug bagefter.
 • Sluk lyset, skru ned for varmen (på 1) og lås efter dig.
 • Gik noget i stykker? Kontakt en af udvalgsmedlemmerne.

God fornøjelse!