Hjælp til reservation

Er du usikker på den online reservationskalender, kan vi reservere et lokale for dig.

Udfyld felterne herunder og send det til os, så reserverer vi det lokale du ønsker.

Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Ellen Margrethe på 25 31 73 83

Hvis du reserverer som privatperson skriver du blot "privat"
Hvis du f.eks. vil reservere til en begivenhed, som gentages med jævne mellem-rum (f.eks. hver torsdag, hver anden lørdag eller den første fredag i hver måned), kan du tilføje disse oplysninger her.